# Name Thời gian tham gia Tính phát triển Trung bình mỗi tháng Tổng số PIP Độ giảm so với lúc lời Thời gian phục hồi Nên nạp tối thiểu Khả năng sinh lời Biểu Đồ Nhà cung cấp chiến lược
1
Automatico 1 năm 10 tháng 1588.87% 16.7511% 9829.8 36% 3t, 1t 1309.99
76.9602%
AutonomousTrades
AutonomousTrades
2
GR8 Adroit 1 năm 10 tháng 2450.99% 24.4141% 768 71% 3t, 1t 700.396
54.7491%
GR8 Fintech
GR8 Fintech
3
Rollo 1 năm 10 tháng 747.721% 16.4889% 15666.4 66% 3t, 1t 1978.73
78.1328%
ProfitOk
ProfitOk
4
KENZO VIP 1 năm 10 tháng 10561.4% 109.661% 5620.8 69% 3t, 1t 3355.79
84.2561%
Love
Love
5
AYK 1 năm 10 tháng 272.192% 11.3706% 5162.67 67% 3t, 1t 2723.86
82.093%
Love
Love
6
ProsperityFX 1 năm 10 tháng 3193.9% 16.9247% 7358.2 67% 3t, 1t 547.437
84.3373%
Rick
Rick
7
PLA 1 năm 10 tháng 161.164% 21.0053% 2049.1 74% 3t, 1t 130.951
64.5756%
Queen of Trading
Queen of Trading
8
Perfect Score 1 năm 10 tháng 993.287% 25.4655% 1587 34% 3t, 1t 124.972
97.3451%
Profit Manager
Profit Manager
9
GR8 Adroit Star 1 năm 10 tháng 2012.35% 18.4193% 1956.7 74% 3t, 1t 1214.39
56.3202%
GR8 Adroit Fintech
GR8 Adroit Fintech
10
ReliableQuantOc... 1 năm 10 tháng 309.963% 9.83871% 16614.1 50% 3t, 1t 4845.8
99.4837%
SwingTrading
SwingTrading
# Name Thời gian tham gia Tính phát triển Trung bình mỗi tháng Tổng số PIP Độ giảm so với lúc lời Thời gian phục hồi Nên nạp tối thiểu Khả năng sinh lời Biểu Đồ Nhà cung cấp chiến lược
1
TMFX 1 năm 10 tháng 834955% 297.116% 4007.6 100% 3t, 1t 258.734
50.2895%
aforexchampion
aforexchampion
2
iHDVi 1 năm 10 tháng 222141% 15248.9% 4780.2 100% 3t, 1t 76.6044
75.8924%
iHDVi
iHDVi
3
ccprogress 1 năm 10 tháng 14242.3% 19.7425% 7766.7 90% 3t, 1t 74.8295
73.5815%
Micheal P
Micheal P
4
KENZO VIP 1 năm 10 tháng 10561.4% 109.661% 5620.8 69% 3t, 1t 3355.79
84.2561%
Love
Love
5
Signalist 1 năm 10 tháng 10182.3% 1836.17% 2640 50% 3t, 1t 207.017
74.3902%
Signalist
Signalist
6
Crypto Bitcoin ... 1 năm 10 tháng 10070.4% 15.0458% 16290.5 68% 3t, 1t 11001.5
60.0316%
Forex Profits
Forex Profits
7
icmafx4 1 năm 10 tháng 8358.47% 457.463% 1130 100% 3t, 1t 144.69
76.6129%
volker minkenberg
volker minkenberg
8
Bullet PIP 1 năm 10 tháng 8109.75% 158.665% 12049.2 88% 3t, 1t 297.728
89.2517%
Logeshwaran Periyasamy
Logeshwaran Periyasamy
9
Growth gene 1 năm 10 tháng 7673.12% 17.7337% 4602.9 72% 3t, 1t 272.554
80.426%
Vetallnemo
Vetallnemo
10
Piero Fernandes... 1 năm 10 tháng 7445.5% 365556% -141711 100% 3t, 1t 130.68
58.9899%
Piero Bezerra
Piero Bezerra
# Name Thời gian tham gia Tính phát triển Trung bình mỗi tháng Tổng số PIP Độ giảm so với lúc lời Thời gian phục hồi Nên nạp tối thiểu Khả năng sinh lời Biểu Đồ Nhà cung cấp chiến lược
# Name Thời gian tham gia Tính phát triển Trung bình mỗi tháng Tổng số PIP Độ giảm so với lúc lời Thời gian phục hồi Nên nạp tối thiểu Khả năng sinh lời Biểu Đồ Nhà cung cấp chiến lược
1
GR8 Adroit 1 năm 10 tháng 2450.99% 24.4141% 768 71% 3t, 1t 700.396
54.7491%
GR8 Fintech
GR8 Fintech
2
ProsperityFX 1 năm 10 tháng 3193.9% 16.9247% 7358.2 67% 3t, 1t 547.437
84.3373%
Rick
Rick
3
Gecko Capital P... 1 năm 10 tháng -30.135% 12.0445% -636.8 80% 3t, 1t 0
64.2857%
Gecko Capital PH
Gecko Capital PH
4
3D-2M 1 năm 10 tháng 561.799% 25.1885% 3139.1 52% 3t, 1t 195.233
71.875%
Mr Sunshine
Mr Sunshine
5
EA Legend 1 năm 10 tháng 167.317% 16.9113% 4891.9 72% 3t, 1t 2908.98
70.7641%
EA FIGHTER
EA FIGHTER
6
Dat0nine-100 1 năm 10 tháng 429.392% 29.1887% 2250.1 22% 3t, 1t 140.53
80.9859%
Dat0nine
Dat0nine
7
Ongsoi 1 năm 10 tháng 458.002% 12.0704% 3980 46% 3t, 1t 341.406
94.3182%
Ông sói
Ông sói
8
Sustainable Fx 1 năm 10 tháng 15.8758% 4.75567% 8831.2 80% 3t, 1t 0
73.906%
RaponK
RaponK
9
Mega Forex 1 năm 10 tháng 39.0647% 1.62085% 8879 52% 3t, 1t 0
95.8258%
gunawan setio
gunawan setio
10
R3-S3 welness 1 năm 10 tháng 45.9485% 1.37509% 4732.6 43% 3t, 1t 1483.65
91.9283%